Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten-diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie "Diabeteseducatoren" in 2013. Momenteel telt de commissie 10 actieve leden.
De commissie diabeteseducatoren kan bereikt worden via: Gitte Verhoeven: info@dietistegitte.be - gsm 0476 39 43 85 An De Busser: an.debusser@telenet.be - tel 014 71 32 04
Missie: 
  1. Opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar een erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.
  2. Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met andere zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de diabeteszorg zoals o.a. de Diabetesliga.
  3. Kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator. Hiervoor wordt er jaarlijks een bijscholing georganiseerd, educatiemateriaal uitgewerkt en praktische richtlijnen geschreven die ter beschikking worden gesteld van elke diabeteseducator.  
Doelstellingen: 

Project 2018: educatietool onder de vorm van powerpoints (worden ter beschikking gesteld van de diëtisten (alle diëtisten)